Muhammad SAW Difitnah!

  • Penulis : Muhammad Abdul Halim Abdul Fattah
  • Penerjemah : Atik Fikri Ilyas, Masturi Irham
  • Terbit : Cetakan pertama, Januari 2008

Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (at- Tahrim [66]: 1)

Ayat di atas memberi makna Nabi Muhammad SAW mengharamkan apa yang dihalalkan Allah SWT? Dalam kita Shahih Bukhari, disebutkan riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berusaha bunuh diri?

Demikian di antara ragam fitnah keji yang dihujamkan kepada keagungan dan kesucian Nabi Muhammad SAW. Banyak di antara umat Islam yang tidak mampu menjawab fitnah-fitnah kepada Nabi mereka. Bahkan ada di antara mereka yang terjebak ikut membenarkan beberapa fitnah yang muncul. Padahal fitnah-fitnah kepada Nabi tidak lepas dari propaganda musuh-musuh Islam, untuk melemahkan keimanan umat Islam terhadap Allah dan Rasul-Nya dan mencemarkan keagungan Rasulullah.

Tahukah Anda fitnah-fitnah terhadap Rasulullah SAW? Bisakah Anda menjawab fitnah-fitnah seperti di atas dan beragam fitnah yang lainnya?

Buku ini hadir untuk menjawab beragam fitnah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai salah satu bentuk cinta dan pembelaan kepada Rasulullah, Anda patut membaca buku ini.

Keunggulan buku ini :

  1. Kisah yang mengharukan, menguras emosi, dan menginspirasi
  2. 36 fitnah yang ditujukan kepada Rasulullah
  3. Bahasa yang ringan
  4. Terdapat kutipan dan hikmah